NYHETER 2023-03-10

Antibiotikaförsäljningen ökar – Västerbotten har fortsatt lägsta siffrorna i landet

Region Västerbotten är fortsatt bäst i Sverige på att skriva ut minst antibiotika, men nu har försäljningen av antibiotika börjat öka efter att ha minskat kraftigt under pandemin. Jämfört med året innan pandemin har försäljningen däremot minskat.

Therese Thunberg, biträdande smittskyddsläkare och ordförande Strama Västerbotten.
Therese Thunberg är ordförande i Strama Västerbotten och biträdande smittskyddsläkare i Region Västerbotten. Foto: Klas Sjöberg

Under pandemin minskade försäljningen av antibiotika kraftigt i Västerbottens län såväl som i resten av landet. Under 2022 vände den minskande trenden och nationellt ökade försäljningen av antibiotika på recept med 9 procent jämfört med året innan. Störst ökning sågs bland barn i åldersgruppen 0–6 år, där ökningen låg på 35,6 procent jämfört med 2021.

– Det var väntat att antibiotikaförsäljningen skulle öka efter pandemin. Troligen beror det på en ökad smittspridning av luftvägsinfektioner och att vi nu har gått tillbaka till ett mer normalt samhälle, säger Therese Thunberg, ordförande i Strama Västerbotten och biträdande smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Antibiotika bara när den verkligen behövs

I Västerbottens län ökade försäljningen med 13 procent jämfört med 2021. Jämfört med 2019 har försäljningen däremot minskat med 9 procent.

Den ökande trenden ser ut att fortsätta och nu i början av året ser Region Västerbotten och de flesta andra regioner en fortsatt ökad antibiotikaförskrivning jämfört med samma period 2022.

– Antibiotikaresistens är ett av vår tids största hot mot global hälsa, och en ökad användning driver på den utvecklingen. Vi är ännu inte tillbaka på de nivåer vi var på innan pandemin, men ökningen är ändå något som vi behöver hålla koll på. Vi måste fortsätta att jobba för ett klokt användande av antibiotika, där den bara används när den verkligen gör nytta, säger Therese Thunberg.

Västerbottens primärvård bäst i Sverige

Nationellt finns ett mål om att regionerna inte ska skriva ut mer än 250 recept per invånare och år. I Region Västerbottens primärvård förskrevs 215 recept per 1 000 invånare under 2022, vilket gör att regionen fortsatt är bäst i Sverige på att skriva ut minst antibiotika. Riksgenomsnittet är 251 recept per 1 000 invånare.

– All antibiotikaanvändning ska övervägas noggrant och primärvården i Västerbotten visar tydligt hur det kan göras genom att följa de behandlingsrekommendationer som finns, säger Therese Thunberg.

Pilotprojekt på gång i Lycksele

Under året kommer Lycksele lasarett medverka i Antibiotikasmart Sverige, ett initiativ från bland annat Folkhälsomyndigheten och RISE, Research Institutes of Sweden. Antibiotikasmart Sverige syftar till att engagera allmänhet, kommuner och regioner i ansvarsfull antibiotikaanvändning.

– Lycksele lasarett blir ett av pilotsjukhusen i landet att delta, där Stramas 10-punktsprogram är utgångspunkten för att certifiera sig som ett antibiotikasmart sjukhus. Det handlar om att följa Stramas mål och att arbeta aktivt med utvärdering och uppföljning av antibiotikaanvändning, säger Therese Thunberg.

Läs mer om Antibiotikasmart Sverige hos Folkhälsomyndigheten

Fakta om Strama

Strama, samverkan mot antibiotikaresistens, är ett nationellt nätverk som arbetar för en rationell användning av antibiotika och för att motverka antibiotikaresistens.

Tillbaka till nyhetslistan