NYHETER 2023-06-05

Arbetar verksamhetsöverskridande med barnets rättigheter

Charlott Eriksson jobbar som samtalsbehandlare på Ungdomsmottagningen i Umeå och gör också ett viktigt arbete i kompetensgruppen kring barnrättsombud.

I Region Västerbotten finns cirka 200 barnrättsombud, som är särskilt viktiga i arbetet med barn från ett anhörigperspektiv.

Ett barnrättsombud är en person inom vården som uppmärksammar barn och ungdomar och deras rättigheter.

– Barnet kanske har en förälder som har psykisk ohälsa, eller en mor- eller farförälder med en svår sjukdom, säger Charlott Eriksson.

Ungefär en sjättedel av barn växer upp med en förälder med missbruk eller psykisk ohälsa, enligt Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Barnrättsombudet ser även till att barn och ungdomar förstår vad som händer och kan få hjälp.

– Att informera barn om en närståendes tillstånd hjälper också att minska risken att de börjar må dåligt och får till exempel ångest eller depression, säger Charlott Eriksson.


Charlott Eriksson.

Viktig för att se helheten

Charlott Eriksson har tidigare jobbat inom både barn- och vuxenpsykiatrin och arbetat med barn som anhöriga från båda perspektiven. Hon tycker att barnrättsombud är en viktig del för att se helhetsbilden och kunna jobba verksamhetsöverskridande med barnets rättigheter. Hon har också varit engagerad inom Bris, vilket har vidgat hennes syn på barn som anhöriga. Som samtalsbehandlare träffar hon ungdomar i rollen som anhöriga.

– Många ungdomar börjar agera omsorgsgivare till sin förälder och skyddar dem för att inte göra familjesituationen värre.

Tips när barn har anhöriga som är svårt sjuka

Har du ett barn i din närhet med anhöriga som är svårt sjuka? Charlott tipsar:

  • Fråga – fråga hur barnet mår och hur de påverkas av situationen. Sätt gärna ord på det: ”Jag vet att din mamma är sjuk, hur blir det för dig?”
  • Lyssna – lyssna verkligen på vad barnet säger.
  • Agera – agera utifrån din situation. Vad är din relation till barnet och den vuxna, vad är den vuxnas tillstånd, vad kan du göra?

Text: Robyn Wallén

Tillbaka till nyhetslistan