NYHETER 2023-03-09

Behandling av könsdysfori i Västerbotten

Igår fattade nämnden för nationell högspecialiserad vård beslut om var vård vid könsdysfori ska bedrivas. Tre nationella enheter kommer att ansvara för vården, i samverkan med tre andra enheter. Region Västerbotten ska samarbeta med Västra Götalandsregionen som tilldelats området.

Det är ett ovanligt beslut som nämnden fattade inom systemet för nationell högspecialiserad vård. Socialstyrelsen har tidigare beslutat att vård vid könsdysfori ska bedrivas som nationell högspecialiserad vård och utgå från tre enheter.  

Beredningsgruppen har dock bedömt att ingen av de sökande enheterna har kapacitet att utföra all vård inom tillståndsbeslutet och på egen hand uppfylla de villkor som ställts. Därför har man en lösning som bygger på samarbete mellan flera regioner.   

De tre enheter som får tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård vid könsdysfori, inklusive könsbekräftande kirurgi, är Region Stockholm, Region Östergötland och Västra Götalandsregionen. 

De ska i sin tur samverka parvis med Region Uppsala, Region Skåne och Region Västerbotten.  

– Hur Socialstyrelsens beslut exakt påverkar vården i Västerbotten vet vi inte så här tidigt och vi kommer att behöva diskutera och utforma vården och samarbetet efter de nya förutsättningarna. Beslutet berör inte den geografiska indelningen och hur samarbetet ska se ut, säger Lina Olsson Sälg, avdelningschef på könsidentitetsmottagningen i Region Västerbotten.

Så fungerar könsidentitetsmottagningen

Mottagningen vänder sig till vuxna, 18 år och äldre, med könsdysfori, transsexualism, könsidentitetsproblematik och är centraliserad till psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. 

– Antalet personer som söker sig till oss har ökat genom åren och det rör sig om ungefär 1 000 remisser per år i Sverige. Könsidentitetsmottagningen i Region Västerbotten hade ungefär 180 inremitterade ärenden under 2022, berättar Lina Olsson Sälg.

Utredningen och behandlingen i Umeå görs idag av ett mindre team bestående av läkare, kurator och psykolog samt sekreterare.

– Vi har idag kortast väntetider i Sverige bland regiondrivna verksamheter även om de är långa, det rör sig om 18 månader från specialistvårdsremiss eller egenvårdbegäran till första besöket. Det ska bli spännande se hur processen kommer gå till från och med nästa år, det är en viktig patientgrupp som vi vill värna om, säger Lina Olsson Sälg.

I och med beslutet står klart och tydligt att könsidentitetsmottagningen i Västerbotten kommer att kvarstå och fortsätta bedriva sin verksamhet.


Lina Olsson Sälg, avdelningschef.

Tillbaka till nyhetslistan