NYHETER 2023-06-09

Cecilia försvarade sin forskning i Skellefteå

I åtta år har läkaren Cecilia Johansson på Medicin-geriatriska kliniken vid Skellefteå lasarett bedrivit forskning om förmaksflimmer. Resultatet visade på att män som dricker alkohol verkar löpa en högre risk att drabbas av detta. Den 26 maj genomfördes hennes disputation på campus i Skellefteå där hon försvarade sin forskning inför publik. – Det var förstås spännande men jag tycker att mitt försvar gick bra.

Förmaksflimmer är en oregelbunden hjärtrytmrubbning. Det är en folksjukdom som drabbar ungefär 3 procent av befolkningen. Förmaksflimmer ger ökad risk för exempelvis stroke och hjärtsvikt.

I forskningen har det använts data från personer som insjuknat i Skellefteå och Norsjö samt Västerbottens hälsoundersökningar. Resultatet visade på att män som dricker måttligt med alkohol verkar löpa en högre risk att drabbas av förmaksflimmer.

Betydelsefullt med disputation i Skellefteå

Cecilias arbete har nu lett till en färdig avhandling som hon fick försvara inför publik. Det är inte så ofta som forskare håller disputationer i Skellefteå så därför har det extra stor betydelse när det händer. Professor emeritus Mårten Rosenqvist agerade opponent vars uppgift var att kritiskt granska avhandlingen.

– Samtalet med honom väckte nya funderingar som vi gärna vill arbeta vidare med inom forskningen om förmaksflimmer.

Vad hoppas du att forskningen ska leda till?

–  Jag hoppas att avhandlingen ska leda till ett fokus på förmaksflimmer. Kunskapen om hur många som drabbas och orsaker hos dem som insjuknar kan användas för att optimera omhändertagandet. Dessutom kan kunskapen om riskmarkörer som har samband med förmaksflimmer kan leda till en förbättrad uppfattning om risken för insjuknande i förmaksflimmer.

Vilja om fler studier

Trots att avhandlingen nu är klar så är Cecilia fortsatt nyfiken på att ta reda på mer i ämnet.

– Resultaten av våra studier, till exempel gällande alkoholkonsumtion och sambandet med risk för förmaksflimmer, har väckt nya frågor som vi skulle vilja titta närmare på i nya studier.

Tillbaka till nyhetslistan