Bekräftade fall i kommunerna

Redovisningen bygger på data som Folkhälsomyndigheten visar på sin webbplats, som uppdateras klockan 14 på torsdagar. Därefter redovisar Region Västerbotten samma data för de kommuner som finns i vårt län. 

Antal bekräftade fall per kommun baseras på vilken kommun de smittade är skrivna i, inte var de provtagits. 

Länk till rapportering av covid-19 sedan den 9 mars 2020

Tänk på det här om covid-19

Covid-19 är allmänt spridd i samhället 

Antalet fall av covid-19 i statistiken är inte det faktiska antalet fall i en aktuell kommun, utan visar bara de personer i kommunen som har provtagits och har visat sig bära viruset. Utöver dessa personer finns fler smittade som aldrig har provtagits och dessa personer omfattas de inte av den redovisade statistiken. Det innebär att det finns fler fall av covid-19 i kommunerna än de som anges i statistiken. Det brukar kallas för mörkertal, dvs att det finns fler faktiska fall än vad statistiken visar.

Graden av samhällsspridning är svår att bedöma

Om särskilda insatser för provtagning görs i en kommun, så är det troligt att fler fall av covid-19 kan konstateras där. På så vis skulle en kommun kunna sticka ut i statistiken, utan att fler personer egentligen har smittats där än någon annanstans – kommunen i fråga har bara upptäckt fler fall. Att en kommun har många kända fall av covid-19, är därför i sig inte ett tecken på att samhällsspridningen är extra stor i den kommunen.

Eftersom alla personer med symtom inte provtas, går det heller inte att med säkerhet ange hur många i en kommun som insjuknat i covid-19.