Bekräftade fall i kommunerna

Varje måndag rapporterar smittskyddsenheten nya data för hur många personer per kommun som har bekräftad covid-19. Siffrorna baseras på laboratorierapporter från Mikrobiologiskt laboratorium vid Norrlands universitetssjukhus. För att värna om patientsekretessen redovisas bara exakta siffror för kommuner med minst tio bekräftade fall.

Antal bekräftade fall per kommun baseras på vilken kommun de smittade är skrivna i, inte var de provtagits. Även personer från andra regioner kan av olika anledningar komma att provtas i Region Västerbotten, de redovisas i den separata kategorin Andra regioner.

Länk till rapportering av covid-19 sedan den 9 mars

Tänk på det här om covid-19

Covid-19 är allmänt spridd i samhället och därför provtas inte alla misstänkta fall

Antalet fall av covid-19 i statistiken är inte det faktiska antalet fall i en aktuell kommun, utan visar bara de personer i kommunen som har provtagits och har visat sig bära viruset. Utöver dessa personer finns fler smittade som aldrig har provtagits och dessa personer omfattas de inte av den redovisade statistiken. Det innebär att  det finns fler fall av covid-19 i kommunerna än de som anges i statistiken. Det brukar kallas för mörkertal, dvs att det finns fler faktiska fall än vad statistiken visar.

Graden av samhällsspridning är svår att bedöma

Provtagning utförs inte på alla personer med symtom. De flesta uppmanas istället att stanna hemma tills de är friska, samt två dagar till. Just nu tas prov på personer med behov av sjukhusvård, viss vårdpersonal med symtom, personer med symtom som tillhör någon riskgrupp eller bor i äldre- alternativt LSS-boende, samt i samband med smittspårning kring bekräftade fall. Eftersom inte alla personer med symtom provtas, går det inte heller att med säkerhet ange hur många i en kommun som insjuknat i covid-19.

Om särskilda insatser för provtagning görs i en kommun, så är det troligt att fler fall av covid-19 kan konstateras där. På så vis skulle en kommun kunna sticka ut i statistiken, utan att fler personer egentligen har smittats där än någon annanstans – kommunen i fråga har bara upptäckt fler fall. Att en kommun har många kända fall av covid-19, är därför i sig inte ett tecken på att samhällsspridningen är extra stor i den kommunen.