Statistik för vaccination mot covid-19 

Här uppdateras statistik över vaccinationerna mot covid-19 i Västerbotten senast klockan 12:00 varje vardag.

Vaccinationer till och med den 21 januari

Vaccineringen ska registreras i journalen inom 3 dagar efter genomförd vaccination. Det innebär att det faktiska antal vaccindoser som givits kan vara något högre än vad siffrorna anger.

Antal personer som fått minst en dos vaccin

218 603

Varav antal personer som fått minst två doser vaccin

217 358

Varav antal personer som fått tre doser vaccin

96 652

Totalt antal givna vaccindoser

532 613

Folkhälsomyndighetens registrerade vaccinationer mot covid-19

Redovisningen på Folkhälsomyndighetens webbplats uppdateras på torsdagar och visar data från föregående vecka. Statistiken baseras på uppgifter i det nationella vaccinationsregistret dit vaccinationsuppgifter förs över från journalsystemen. Från Region Västerbottens journalsystem förs data över dagligen. Därtill registreras vissa doser i efterhand. Det innebär att det faktiska antalet utförda vaccinationer och vaccinerade personer i Västerbotten är högre än som redovisas på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Så långt har Region Västerbotten kommit med vaccination vecka 2

Siffrorna anger hur stor andel av åldersgruppen som har fått sin första dos. Inom parentes anges hur stor andel av åldersgruppen som har fått den andra dosen respektive påfyllnadsdosen. Siffrorna är avrundade till hela procent.

12–15 år: 81 procent (74 procent)
16–17 år: 89 procent (83 procent)
18–29 år: 90 procent (86 procent respektive 8 procent)
30–39 år: 88 procent (86 procent respektive 12 procent)
40–49 år: 93 procent (91 procent respektive 20 procent)
50–59 år: 94 procent (93 procent respektive 36 procent)
60–69 år: 96 procent (95 procent respektive 79 procent)
70–79 år: 97 procent (97 procent respektive 90 procent)
80–89 år: 97 procent (96 procent respektive 87 procent)
90 år eller äldre: 94 procent (92 procent respektive 76 procent)
12 år eller äldre: 92 procent (90 procent)

Lägesrapporten för vecka 3 kommer fredag den 28 januari.

Vill du läsa mer om Folkhälsomyndighetens statistik över registrerade vaccinationer?

Folkhälsomyndighetens statistik över registrerade vaccinationer mot covid-19 i Sverige

Fakta och länkar till statistik från Folkhälsomyndigheten angående registrerade vaccinationer mot covid-19

Leveranser av vaccin 

Folkhälsomyndigheten redovisar hur många doser som levereras och beräknas levereras till regionerna varje vecka. Merparten av det vaccin som fördelas och levereras till Region Västerbotten en vecka kan på grund av leveranstid, logistik och hantering  användas först veckan därpå.  

Fördelningen baseras på hur stor andel av befolkningen som är 70 år och äldre. Fördelningen anpassas till de förpackningsstorlekar vaccinerna levereras i. 

Folkhälsomyndighetens statistik över leveranser av vaccin

Mer information om vaccinering mot covid-19 finns på 1177.se

På 1177.se finns mer information för dig som vill veta mer om vaccinationer mot covid-19