Statistik för vaccination mot covid-19 

Här uppdateras senast kl. 12 varje vardag statistik över vaccinationerna mot covid-19 i Västerbotten.

Vaccinationer till och med den 18 juni

Vaccineringen ska registreras i journalen inom 3 dagar efter genomförd vaccination. Det innebär att det faktiska antal vaccindoser som givits kan vara något högre än vad siffrorna anger.

Antal personer som fått minst en dos vaccin

118 913

Varav antal personer som fått två doser vaccin

67 270

Antal givna vaccindoser totalt

186 183

Så långt har Region Västerbotten kommit med vaccination den 17 juni

Totalt sett har 54 procent av den vuxna befolkningen i länet påbörjat vaccineringen. Runt 97 procent av alla personer som är 80 år eller äldre har påbörjat sin vaccinering och 95 procent är fullvaccinerade. När det kommer till personer som är 70–79 år har omkring 97 procent påbörjat sin vaccinering och 72 procent är fullvaccinerade. I åldersgruppen 65–69 år har 94 procent påbörjat vaccinering och 58 procent är fullvaccinerade. Av alla personer som är 65 år eller äldre har runt 96 procent påbörjat vaccinering och 74 procent är fullvaccinerade. I åldersgruppen 60–64 år har 93 procent påbörjat vaccinering och 45 procent är fullvaccinerade. I åldersgruppen 50–59 år har 68 procent påbörjat vaccinering och 16 procent är fullvaccinerade. I åldersgruppen 40–49 år har 31 procent påbörjat vaccinering och 12 procent är fullvaccinerade.

Nästa lägesrapport kommer den 24 juni.

 

Folkhälsomyndighetens registrerade vaccinationer mot covid-19

Redovisningen på Folkhälsomyndighetens webbplats uppdateras på torsdagar och visar data från föregående vecka. Statistiken baseras på uppgifter i det nationella vaccinationsregistret dit vaccinationsuppgifter förs över från journalsystemen. Från Region Västerbottens journalsystem förs data över dagligen. Därtill registreras vissa doser i efterhand. Det innebär att det faktiska antalet utförda vaccinationer och vaccinerade personer i Västerbotten är högre än som redovisas på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Gå direkt till Folkhälsomyndighetens statistik över registrerade vaccinationer mot covid-19

Fakta och länkar till statistik från Folkhälsomyndigheten angående registrerade vaccinationer mot covid-19

Leveranser av vaccin 

Folkhälsomyndigheten redovisar hur många doser som levereras och beräknas levereras till regionerna varje vecka. Merparten av det vaccin som fördelas och levereras till Region Västerbotten en vecka kan på grund av leveranstid, logistik och hantering  användas först veckan därpå.  

Fördelningen baseras på hur stor andel av befolkningen som är 70 år och äldre. Fördelningen anpassas till de förpackningsstorlekar vaccinerna levereras i. 

Folkhälsomyndighetens statistik över leveranser av vaccin

Mer information om vaccinering mot covid-19 finns på 1177.se

På 1177.se finns mer information för dig som vill veta mer om vaccinationer mot covid-19