Statistik för vaccination mot covid-19 

Här uppdateras statistik över vaccinationerna mot covid-19 i Västerbotten senast klockan 12:00 varje vardag.

Vaccinationer till och med den 17 september

Vaccineringen ska registreras i journalen inom 3 dagar efter genomförd vaccination. Det innebär att det faktiska antal vaccindoser som givits kan vara något högre än vad siffrorna anger.

Antal personer som fått minst en dos vaccin

198 973

Varav antal personer som fått två doser vaccin

172 383

Antal givna vaccindoser totalt

371 473

Så långt har Region Västerbotten kommit med vaccination den 16 september

Siffrorna anger hur stor andel av åldersgruppen som har fått sin första dos. Inom parentes anges hur stor andel av åldersgruppen som har fått den andra dosen.

16 år eller äldre: 89 procent (76 procent)
80 år eller äldre: 96 procent (96 procent)
70–79 år: 98 procent (97 procent)
65–69 år: 96 procent (95 procent)
60–64 år: 96 procent (96 procent)
50–59 år: 93 procent (90 procent)
40–49 år: 91 procent (82 procent)
30–39 år: 82 procent (67 procent)
18–29 år: 80 procent (44 procent)
16–17 år: 84 procent (2 procent)

Nästa lägesrapport kommer den 23 september.

Folkhälsomyndighetens registrerade vaccinationer mot covid-19

Redovisningen på Folkhälsomyndighetens webbplats uppdateras på torsdagar och visar data från föregående vecka. Statistiken baseras på uppgifter i det nationella vaccinationsregistret dit vaccinationsuppgifter förs över från journalsystemen. Från Region Västerbottens journalsystem förs data över dagligen. Därtill registreras vissa doser i efterhand. Det innebär att det faktiska antalet utförda vaccinationer och vaccinerade personer i Västerbotten är högre än som redovisas på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Gå direkt till Folkhälsomyndighetens statistik över registrerade vaccinationer mot covid-19

Fakta och länkar till statistik från Folkhälsomyndigheten angående registrerade vaccinationer mot covid-19

Leveranser av vaccin 

Folkhälsomyndigheten redovisar hur många doser som levereras och beräknas levereras till regionerna varje vecka. Merparten av det vaccin som fördelas och levereras till Region Västerbotten en vecka kan på grund av leveranstid, logistik och hantering  användas först veckan därpå.  

Fördelningen baseras på hur stor andel av befolkningen som är 70 år och äldre. Fördelningen anpassas till de förpackningsstorlekar vaccinerna levereras i. 

Folkhälsomyndighetens statistik över leveranser av vaccin

Mer information om vaccinering mot covid-19 finns på 1177.se

På 1177.se finns mer information för dig som vill veta mer om vaccinationer mot covid-19