För vårdpersonal om covid-19

Information om corona från Vårdhygien

All vårdpersonal uppmanas att vara extra vaksamma när det gäller att ta hand om patienter som har svåra luftvägsinfektioner. Vårdhygieniska riktlinjer för omhändertagande av patienter med misstänkt eller konstaterad infektion av covid-19 uppdateras kontinuerligt.

Vårdhygien, Region Västerbotten

Information om corona från Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten vid Region Västerbotten följer kontinuerligt utvecklingen och rekommendationer från de nationella och internationella organisationer som ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), Folkhälsomyndigheten och WHO (World Health Organization).

Smittskyddsenheten, Region Västerbotten