Egenprovtagning för personal inom vård och omsorg

Personal inom omsorg och hälso- och sjukvård kan ta prov på sig själv vid symtom som kan tyda på covid-19. Med provet ska en särskild arbetsplatskod lämnas.

Egenprovtagning

På 1177.se finns information om var du hämtar och lämnar prov och hur du genomför egenprovtagning. Där får du också veta vad som gäller medan du väntar på provsvaret.

Egenprovtagning för covid-19 i Västerbotten

Medarbetare som har symtom som kan tyda på covid-19 ska inte vara på jobbet, utan stanna hemma och kontakta sin chef. Egenprovtagning är frivilligt och en överenskommelse mellan medarbetare och ansvarig chef. Motivet till provtagning är att minska smittspridning och möjliggöra återgång till arbetet så tidigt som möjligt.

Medarbetare som kan genomföra egenprovtagning:

  • Medarbetare med symtom som kan tyda på covid-19, men som inte bedöms behöva läkarbedömning.

Medarbetare som inte ska genomföra egenprovtagning:

  • Medarbetare med allvarligare symtom ska inte genomföra egenprovtagning. Du ska kontakta sjukvården som vilken annan patient som helst.
  • Medarbetare med misstänkt covid-19, som av någon anledning inte genomfört provtagning, kan återkomma till arbetsplatsen när du varit hemma i minst sju dagar totalt, och fri från symtom i två dagar. Om det stämmer in på dig behöver du inte genomföra egenprovtagning.

Lämna arbetsplatskod tillsammans med ditt prov

Prov hämtas och lämnas på egenprovtagning i Lycksele, Skellefteå eller Umeå, eller på en hälsocentral. Den som ska lämna prov får en arbetsplatskod av sin chef. Koden ska anges när du registrerar ditt prov. Arbetsplatskoderna bidrar till en bra smittspårning. I Region Västerbotten och i kommunernas vård- och omsorgsverksamhet kommuniceras arbetsplatskoder internt inom respektive organisation. På 1177.se finns mer information om hur egenprovtagningen går till.

Egenprovtagning för covid-19 i Västerbotten

För chefer

Om någon på arbetsplatsen bekräftats med covid-19 beslutar smittspårare vid Vårdhygien eller Smittskydd i Region Västerbotten om förhållningsregler och provtagning för andra medarbetare. Du som är chef eller arbetsledare inte själv kan fatta beslut om vilka på en arbetsplats som ska provtas inom ramen för smittspårning.

Om du har frågor kan du kontakta smittskyddsenheten i Region Västerbotten.

Kontakta Smittskyddsenheten

Övriga medarbetare inom samhällsviktiga verksamheter

Du som arbetar inom övrig samhällsviktig verksamhet behöver inte lämna en arbetsplatskod tillsammans med ditt prov. På 1177.se hittar du information om hur egenprovtagningen går till.

Egenprovtagning för covid-19 i Västerbotten