Egenprovtagning för personal inom vård, omsorg och annan samhällsviktig verksamhet

Personal inom hälso- och sjukvård, omsorg och annan samhällsviktig verksamhet erbjuds ta prov på sig själv vid symtom som kan tyda på covid-19. Provtagningskit hämtas och lämnas på ett antal stationer i länet.

Egenprovtagning för allmänheten

Region Västerbotten erbjuder egenprovtagning för covid-19 till allmänheten. Mer information hittar du på 1177.se

Egenprovtagning för covid-19 i Västerbotten

Motivet till provtagning är att minska smittspridning och möjliggöra återgång till arbetet så tidigt som möjligt för berörda verksamheter. Utöver hälso- och sjukvård samt omsorg, har Länsstyrelsen identifierat samhällsviktiga verksamheter i länet.

Information om samhällsviktig verksamhet i Västerbotten på Länsstyrelsens webbplats

För Region Västerbotten och kommunernas vård- och omsorgsverksamhet kommuniceras arbetsplatskoder internt inom respektive organisation. 

Medarbetare som erbjuds att genomföra egenprovtagning

  • medarbetare med symtom som kan tyda på covid-19 men som inte bedöms behöva läkarbedömning. 

Medarbetare som inte ska genomföra egenprovtagning

  • vid allvarligare symtom ska medarbetare inte genomföra provtagningen utan kontakta sjukvården som vilken annan patient som helst.
  • medarbetare med misstänkt covid-19 men som av någon anledning inte genomfört provtagning kan återgå i tjänst om de varit hemma till och med två dagars symtomfrihet och i minst sju dagar utan att behöva genomgå egen provtagning.

Medarbetare som har symtom som kan tyda på covid-19 ska inte vara på jobbet, utan stanna hemma och kontakta sin chef. Egenprovtagning är frivilligt och en överenskommelse mellan medarbetare och ansvarig chef.

Det är en fördel om en symtomfri person kan hämta provtagningskit från aktuell hälsocentral eller utlämningsstation och lämna till den som ska ta prov på sig själv, och även lämna in provet.

Den som ska lämna prov får en arbetsplatskod av sin chef som ska anges när man registrerar sitt prov. Instruktion för provtagning följer med när man hämtar provtagningskit.

Instruktion egenprovtagning covid-19

Instruktion egenprovtagning covid-19 – olika språk

Den med symtom som lämnat prov ska i väntan på svar vara i hemmet och får inte gå till sin arbetsplats. Utomhus ska man hålla avstånd (2 meter) till andra personer. Man får inte använda allmänna kommunikationsmedel som bussar, tåg och flyg. Man ska också i övrigt bete sig så att man inte sprider eventuell smitta vidare. 

Den som genom provtagning bekräftats ha covid-19 får inte lämna nytt prov för att se om hen är frisk/smittfri.

Medicinska frågor från medarbetare hänvisas till 1177 och respektive hälsocentral. 

För chefer

Om någon på arbetsplatsen bekräftats med covid-19 beslutar smittspårare vid Vårdhygien eller Smittskydd om förhållningsregler och provtagning för andra medarbetare. Observera att chef/arbetsledare inte själv kan fatta beslut om vilka på en arbetsplats som ska provtas inom ramen för smittspårning. 

Vid övergripande frågor får chefer kontakta smittskyddsenheten i Region Västerbotten.

Hämta och lämna provtagningskit

Öppettider för centrala centrala Umeå, Skellefteå och Lycksele finns på 1177.se/egenprovtagning.

Öppettider för hälsocentraler i städernas närområden och på övriga orter i länet finns på 1177.se/hitta-vard.