Egenprovtagning för personal inom vård och omsorg

Personal som jobbar inom omsorg och hälso- och sjukvård rekommenderas även fortsatt ta prov på sig själva om de har symtom som kan tyda på covid-19. En särskild arbetsplatskod används vid registrering av provet.

Medarbetare som har symtom som kan tyda på covid-19 ska inte vara på jobbet, utan stanna hemma och kontakta sin chef. För att skydda patienter och vårdtagare är det viktigt att vård- och omsorgspersonal provtar sig om de får symtom.

Medarbetare som kan genomföra egenprovtagning:

  • Medarbetare med symtom som kan tyda på covid-19, men som inte bedöms behöva läkarbedömning.

Medarbetare som inte ska genomföra egenprovtagning:

  • Medarbetare med allvarligare symtom ska inte genomföra egenprovtagning. Du ska kontakta sjukvården som vilken annan patient som helst.

Lämna arbetsplatskod tillsammans med ditt prov

Den som ska lämna prov får en arbetsplatskod av sin chef. Koden ska anges när du registrerar ditt prov. Arbetsplatskoderna är viktiga för att smittspårningen ska fungera bra. På 1177.se finns mer information om hur egenprovtagningen går till.

Platser och tider för att hämta och lämna provtagningskit

Från måndag den 4 april gäller dessa platser och tider:

Umeå
Hämta och lämna in kit på någon av regionens hälsocentraler
Öppettider 9-14
Det kommer att finnas möjlighet för asymtomatisk personal som arbetar på NUS att hämta ut och lämna provkit vid kem.lab, exempelvis vid utbrottsscreening.

Skellefteå stad
Hämta och lämna in kit på Heimdalls hälsocentral
Öppettider 8-15
Det kommer att finnas möjlighet för asymtomatisk personal som arbetar på lasarettet att hämta ut och lämna provkit vid kem.lab, exempelvis vid utbrottsscreening.

Lycksele (endast nya tider)
All personal ska hämta och lämna in kit på Stenbergska hälsocentral samt Medicinkonsulten.

Stenbergska
Måndag-fredag klockan 9–14 finns kit att hämta och lämna i lådor utanför infektionsmottagningen vid sidan mot kyrkogården.

Medicinkonsulten
Måndag-fredag 08–15.30 finns kit att hämta och lämna i obemannade lådor i entrén.

Mer information om var proverna kan hämtas finns på respektive hälsocentrals kontaktkort på 1177.se.

Vårdpersonal som bor och arbetar på mindre orter i länet kan hämta och lämna kit som tidigare på de hälsocentraler som hanterar detta.

Bild på det provkit som ersätter tidigare kit från den 1 april 2022.

Bild på komponenterna i det nya egenprovtagningskit
som ersätter de tidigare. 

 

För chefer

Om någon på arbetsplatsen bekräftats med covid-19 följer chefen de rutiner som finns på Vårdhygiens sida med information om corona under rubriken:

Råd för chefer vid smittspårning

Om du har frågor eller känner dig osäker kan du kontakta Vårdhygien Region Västerbotten.

Kontakta Vårdhygien