För verksamheter och arbetsgivare

Spridningen av covid-19 ökar i hela länet. Läget är allvarligt och för att bromsa smittan krävs ett förändrat beteende. Nu gäller skärpta råd för alla som bor eller vistas i Västebottens län. Verksamheter och arbetsgivare behöver ge förutsättningar för att var och en ska kunna följa råden.

Covid-19 – coronavirus

Region Västerbotten skärpta allmänna råd gäller alla som bor eller vistas i Västerbottens län. Råden riktar sig till invånare, verksamheter och arbetsgivare.

Skärpta råd i Västerbotten

De lokala allmänna råden som riktar sig till arbetsplatser och verksamheter är exempel på åtgärder som kan underlätta för enskilda att hålla avstånd och undvika smittspridning. Vilken eller vilka av åtgärderna som kan användas avgörs av den som ansvarar för verksamheten.

Det här är några exempel på åtgärder:

  • En verksamhet kan anpassa öppettiderna genom att utöka eller ändra tiderna så att risken för smittspridning minimeras.
  • Möblera om eller på annat sätt skapa utrymme för att undvika trängsel.
  • Sätta upp markeringar i golv för att visa hur långt besökare bör stå ifrån varandra.
  • Skapa alternativ till kassaköer.
  • Begränsa hur många som får vistas i lokalerna samtidigt.
  • Ge möjlighet att tvätta händerna med två och vatten eller handsprit.
  • Verksamheten kan ha system som visar när det är störst risk för smittspridning eller när man bör undvika att besöka verksamheten.
  • Verksamheten kan försöka styra sina besökare till tider när det är mindre trängsel eller erbjuda digitala alternativ.
  • Verksamheten bör informera om när det är olämpligt att hela familjer eller andra sällskap besöker verksamheten tillsammans, om det inte är nödvändigt. Man kan även erbjuda aktiviteter utomhus för medföljande barn.

Arbetsplatser kan göra stor skillnad

Arbetsplatser har pekats ut särskilt i de allmänna råden eftersom en stor del av de som får covid-19 har smittats på jobbet. Arbetsplatserna viktigaste åtgärd är att främja arbete hemifrån eller att möjliggöra flexibel arbetstid så att personalen kan undvika att resa med kollektivtrafiken under rusningstid, under den tid som de lokala allmänna råden gäller. De som behöver befinna sig på sin arbetsplats ska kunna hålla avstånd till varandra samt regelbundet kunna tvätta händerna med tvål och vatten eller annars handsprit.

Källa: Folkhälsomyndigheten