För verksamheter och arbetsgivare

Spridningen av covid-19 ökar i hela länet. Läget är allvarligt och för att bromsa smittan krävs ett förändrat beteende. Verksamheter och arbetsgivare behöver ge förutsättningar för att var och en ska kunna följa de råd och rekommendationer som vi och andra myndigheter ger.

Covid-19 – coronavirus

Region Västerbottens rekommendationer gäller alla som bor eller vistas i Västerbottens län. Rekommendationerna gäller till och med den 21 mars 2021 och riktar sig till invånare, verksamheter och arbetsgivare.

Nya rekommendationer i Västerbotten

Arbetsplatser kan göra stor skillnad

En stor del av de som får covid-19 har smittats på jobbet. Arbetsplatserna viktigaste åtgärd är att främja arbete hemifrån eller att möjliggöra flexibel arbetstid så att personalen kan undvika att resa med kollektivtrafiken under rusningstid, under den tid som de allmänna råden gäller, dvs till och med den 30 juni 2021. De som behöver befinna sig på sin arbetsplats ska kunna hålla avstånd till varandra samt regelbundet kunna tvätta händerna med tvål och vatten eller annars handsprit.

Exempel på åtgärder som arbetsplatser och verksamheter kan göra för att minska smittspridning

Åtgärder för att förhindra smittspridning kan t.ex. vara att verksamheten

  • sätter upp information till medlemmar, personal, kunder med mera,
  • markerar avstånd på golvet,
  • möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel,
  • erbjuder digitala alternativ,
  • erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuder handdesinfektion
  • minimerar antalet personer vid samma tidpunkt, särskilt i trånga lokaler, och
  • anpassar öppettiderna.

    Råden kommer från Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2020:12. Råden gäller i dagsläget fram till 30 juni 2021.

Mer om vad din verksamhet kan göra för att bromsa smittan finns på Folkhälsomyndighetens webbplats

Verksamheter med pågående utbrott

Personer som är anställda vid eller har uppdrag i en verksamhet där det bedöms pågå ett större utbrott i länet rekommenderas att undvika att vistas ute i samhället för att minimera möten med andra människor. I nuläget gäller det projektet Northvolt i Skellefteå.

Läs mer på 1177.se om vad som gäller för dig som jobbar på Northvolt

Rekommendationer till verksamheter under pågående utbrott (affischer på engelska)