För verksamheter och arbetsgivare

För att bromsa smittan av covid-19 krävs ett förändrat beteende. Verksamheter och arbetsgivare behöver ge förutsättningar för att var och en ska kunna följa de råd och rekommendationer som vi och andra myndigheter ger.

Arbetsplatser kan göra stor skillnad

En stor del av de som får covid-19 har smittats på jobbet. Om du har arbetsuppgifter som kan utföras hemma så kom överens med din arbetsgivare om att få arbeta hemifrån så ofta det går.

Om du vistas på arbetsplatsen bör du hålla avstånd till andra vid exempelvis möten, i fikarum och omklädningsrum. Om det är möjligt, anpassa dina arbetstider så att du undviker trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

Fler nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 på Folkhälsomyndigheten.se