Besöksförbud för att minska smittan

De allra flesta som smittas av coronaviruset, covid-19, får lindriga symtom och blir friska genom att sköta om sig själva hemma. Ett fåtal smittade, till exempel äldre personer med bakomliggande sjukdomar, kan bli svårt sjuka och måste vårdas på sjukhus. Region Västerbotten har infört besöksförbud på länets sjukhus och på sjukstugornas vårdavdelningar. Det är också viktigt att den som är sjuk och har tid för besök på mottagning bokar om besöket.

Tre glada medarbetare

Alla kan ta sitt ansvar - tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridningen

– Det vi vill är att dämpa hastigheten på smittspridningen. Här kan alla ta sitt ansvar genom att stanna hemma om man är sjuk, begränsa sina sociala kontakter om man är äldre och inte besöka patienter på sjukhus, säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Hälso- och sjukvården förbereder sig nu för att möta behovet av vård när fler smittas i samhället.

– Vi förbereder oss på alla nivåer för att även fortsättningsvis kunna ta hand om alla som behöver hälso- och sjukvård. Det innebär att vi ser över våra resurser som personal, vårdplatser och utrustning samtidigt som vi undersöker hur vi kan omprioritera, hittar nya lösningar och samverka i ännu högre grad än tidigare, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten.

Enklare att samordna och prioritera

För att lättare få en överblick över situationen och fatta beslut har Region Västerbotten höjt beredskapsläget och samlat regional krisledning.

– Det innebär att vi lättare kan samordna, mobilisera, prioritera och omfördela de resurser vi har. Vi har begränsade lager av handsprit och personlig skyddsutrustning som därför bara ska användas i de situationer där de verkligen behövs. Vi tittar också på kapaciteten när det gäller intensivvårdsplatser och ser hur vi kan utöka dem vid behov, säger Sofie Jacobsson, chefläkare i Region Västerbotten.

Om du är frisk och har allmänna frågor

Om du är frisk och har allmänna frågor, gå in på:

Om du är sjuk: stanna hemma

Om du är sjuk ska du stanna hemma och gå in på 1177.se för att följa råden.

Blir du sämre och inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa 1177.

Om läget är akut ska man alltid ringa 112.

Det är viktigt att de som behöver komma i kontakt med vården också kommer fram.