Vaccination mot covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

Vaccination mot covid-19 på 1177.se

På 1177.se hittar du svaren på de flesta frågor om vaccination i Västerbotten.

Fakta om vaccinationen och plan för vaccinering mot covid-19 i Västerbotten

Flera myndigheter arbetar aktivt med att stoppa smittspridningen av covid-19 och besvarar vanliga frågor om vaccination.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten svarar på frågor om framför allt smittskydd, smittspridning, testning och vaccination.

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om vaccination mot covid-19

Folkhälsomyndighetens samlade information om vaccination mot covid-19

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket ansvarar för att utreda, godkänna och övervaka vacciner mot coronaviruset (covid‍-‍19).

Läkemedelsverkets information om coronavaccin 

Falska påståenden

Läkemedelsverket har tagit fram information för att förklara och bemöta olika påståenden, myter och missuppfattningar om vaccinerna mot covid-19.  Informationen finns översatt till flera språk samt som lättläst.

Läkemedelsverkets information om vaccin mot covid-19