Vaccination mot covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

Vaccination mot covid-19 på 1177.se

På 1177.se hittar du svaren på de flesta frågor om vaccination i Västerbotten.

Fakta om vaccinationen och plan för vaccinering mot covid-19 i Västerbotten

Flera myndigheter arbetar aktivt med att stoppa smittspridningen av covid-19 och besvarar vanliga frågor om vaccination.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten svarar på frågor om framför allt smittskydd, smittspridning, testning och vaccination.

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om vaccin mot covid-19

Folkhälsomyndighetens samlade information om vaccination mot covid-19

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket ansvarar för att utreda, godkänna och övervaka vacciner mot coronaviruset (covid‍-‍19).

Läkemedelsverkets information om coronavaccin 

Falska påståenden

Det är ett stort intresse för coronavaccinerna. Tyvärr cirkulerar både missuppfattningar, myter och ren desinformation i ämnet, vilket riskerar att i onödan skapa eller späda på en oro för många. För att underlätta ett välgrundat beslut för de som kan känna tvekan inför vaccination, bemöter och förklarar Läkemedelsverket ett antal vanliga påståenden.

Det här gäller om coronavaccination - Läkemedelsverket förklarar och bemöter vanliga påståenden

Statistik för vaccination mot covid-19 i Västerbotten

Statistik över registrerade vaccinationer mot covid-19 och leveranser av vaccin