Vaccination mot covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Därför är det viktigt att så många som möjligt av de som rekommenderas vaccination väljer att vaccinera sig.

Vaccination mot covid-19 på 1177.se

På 1177.se hittar du svaren på de flesta frågor om vaccination i Västerbotten.

Om vaccin mot covid-19

Flera myndigheter arbetar med vaccination mot covid-19 och kan besvara vanliga frågor om vaccination.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten svarar på frågor om framför allt smittskydd, smittspridning, testning och vaccination.

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket ansvarar för att utreda, godkänna och övervaka vacciner mot coronaviruset (covid‍-‍19).

Läkemedelsverkets information om coronavaccin 

Falska påståenden

Läkemedelsverket har tagit fram information för att förklara och bemöta olika påståenden, myter och missuppfattningar om vaccinerna mot covid-19.  Informationen finns översatt till flera språk samt som lättläst.

Läkemedelsverkets information om vaccin mot covid-19