Arbetsmedicin

Arbets- och miljömedicin på Norrlands universitetssjukhus har ett arbetsmedicinskt regionuppdrag. Det innebär en gemensam satsning inom norra sjukvårdsregionen för att säkerställa utveckling, forskning, spetskompetens och utbildning inom arbetsmedicin.

I regionuppdraget ingår att ge expertkunskap och utveckla forskning inom området, att bistå med handledning och erbjuda utbildningar och information inom regionen, samt att vara ett externt stöd till företagshälsovården och till de arbets- och miljömedicinska klinikerna i regionen.

Regionverksamheten finansieras av Sveriges fyra nordligaste region och regioner i Västerbotten, Västernorrland, Norrbotten och Jämtland Härjedalen.

Bred expertis

De personer som arbetar inom regionuppdraget har tillsammans en gedigen expertkompetens inom medicin, kemi, ergonomi, fysik och beteendevetenskap relaterad till arbetslivet.

Utbildningar

Arbets- och miljömedicin deltar i Umeå universitets grundutbildningar för miljö- och hälsoskyddsinspektörer, jurister, läkare, fysioterapeuter, tandhygienister, tandläkare, tandsköterskor och tandtekniker.

Uppdragsutbildningar genomförs också inom våra specialistområden, som ergonomi, kemiska hälsorisker, luftvägar (KOL och astma), fysikaliska hälsorisker (till exempel vibrationer), skiftarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö (exempelvis stress).

Kurser, konferenser och seminarier

Utbildningar

Lars Modig Avdelningschef
E-post
lars.modig@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 23 79
Annika Nordin-Johansson Verksamhetschef
E-post
annika.nordin.johansson@regionvasterbotten.se
Telefon
070-290 63 08