Forskningsrapporter och -bokslut

Region Västerbotten gör varje år en årsrapport över den kliniska forskningen i verksamheten.

Forskningsrapporter

Här hittar du regionens årsrapport om klinisk forskning.

Helén Simon Forskningshandläggare
E-post
helen.simon@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 76 49