AKMC Utbildning

Akut- och katastrofmedicinskt centrum anordnar utbildning och övning inom akutsjukvård, ambulanssjukvård, flygmedicin, hypotermi och kylskador samt katastrofmedicin.