Kontakt

Ledning

Paula Johagen
Verksamhetschef
E-post: paula.johagen@regionvasterbotten.se

Ulrika Bertilsson
Chefsassistent
Telefon: 090-785 11 06
E-post: ulrika.bertilsson@regionvasterbotten.se

Projekt

Britt-Marie Nordström
Leg. sjuksköterska, projektledare
Telefon: 090-785 11 83
E-post: brittmarie.nordstrom@regionvasterbotten.se 

Ulrika Arvidsson
Leg. sjuksköterska, projektledare
Telefon: 090-785 31 04
E-post: ulrika.arvidsson@regionvasterbotten.se

Skaderegistrering och skadeprevention

Lena Tjernqvist
Medicinsk sekreterare
Telefon: 090-785 89 30
E-post: lena.tjernqvist@regionvasterbotten.se

 

Utbildning och beredskap

Johan Tirud
Beredskapsplanerare Nus
Leg. sjuksköterska
Telefon: 073-070 2918
E-post: johan.tirud@regionvasterbotten.se