Karen-Helene Stoverud

Karen-Helene Stoverud

Jag jobbar som forskningsingenjör vid MT-FoU. Huvudfokus i mitt arbete är simulering av intrakraniella blod- och CSF-flöde.

Jag har en doktorsexamen i beräkningsmatematik från Universtetet i Oslo, Norge, och en magisterexamen i hydrologi från Utrecht University, Nederländerna. I mitt exjobb studerade jag flöde i hjärnan med tillämpning på läkemedelsadmimistrering vid cancerbehandling. Då jag började mitt doktorandarbete så fortsatte jag att studera flöden i hjärnan. Ämnet för min avhandling var relationen mellan de neurologiska störningarna Chiari I och syringomyelia från ett mekaniskt perspektiv. Jag använde CFD (Computational Fluid Dynamics) för att testa hypoteser och för att få en bättre inblick i spinalvätskeflöde under båda normala och patologiska betingelser.