Psykiatricentrum Västerbotten

Söker du ett intressant arbete med goda möjligheter till utveckling och utbildning kan psykiatricentrum Västerbotten vara en arbetsplats för dig.

Umeå

Vi är Norrlands största psykiatriska enhet med över 400 medarbetare. Här får du som medarbetare en trevlig och utvecklande arbetsplats och kollegor med hög kompetens.

Kliniken har en stor allmänpsykiatrisk verksamhet med fyra vårdavdelningar, en rättspsykiatrisk verksamhet med öppenvård, en vårdavdelning samt ett flertal specialiserade öppenvårdsmottagningar och behandlingscentrum. Öppenvårdsmottagningar och behandlingsenheter är organiserade i team, med en bredd av olika yrkeskategorier som alla bidrar med sin specifika kompetens i allt från diagnostik till behandling.

Här arbetar läkare, psykologer, sjuksköterskor, skötare, kuratorer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter samt administrativ personal.

Nära samarbete med kommun och universitet

Vi samarbetar med kommunen och vi har flera gemensamma utvecklings- och förbättringsarbeten på gång. Vi har goda och nära relationer till universitetet vilket möjliggör ett nära samarbete kring forskning och utveckling. Inom kliniken har vi en egen forsknings- och utvecklingsenhet som stöd.

Ständig utveckling och förbättring

Psykiatriområdet har de senaste åren fått nationella riktlinjer och rekommendationer som visar hur vården ska utformas för att hålla en god kvalitet. Vi har flera utvecklings- och förbättringsarbeten på enheten och tillsammans med övriga kliniker i länet för att öka patientsäkerheten. En viktig utgångspunkt är att se till att allt vi gör har stöd i nationella riktlinjer för respektive diagnosgrupp.

Skellefteå och södra Lappland

Vi finns till för invånare över 17 år i Skellefteå och Norsjö kommun samt för de som bor i upptagningsområdet för södra Lappland. Kliniken har mottagningar i Lycksele, Storuman och Vilhelmina.

Alla våra behandlingar anpassas utifrån individens behov och förutsättningar, det kan till exempel vara medicinsk behandling, samtalsbehandling, familjebehandling eller psykoterapi. Vi arbetar med öppenvård på hela kliniken och i Skellefteå finns slutenvård med allvårdsavdelning, beroendeavdelning och mellanvårdsenhet.

Både slutenvård och öppenvård

Hos oss kan man arbeta både inom sluten- och öppenvård. Förutom allmänpsykiatriskt behandlingsarbete finns på kliniken bland annat äldreteam, ätstörningsteam, dubbeldiagnosteam, MBT-team, DBT-team, LARO-verksamhet samt hästunderstödd behandling.

På kliniken finns cirka 330 medarbetare som arbetar som medicinska sekreterare, läkare, sjuksköterskor, skötare, kuratorer, psykologer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och administrativ personal.

Stora möjligheter till fortbildning och vidareutbildning

Psykiatri är ett område med intensiv utveckling och därför är fort- och vidareutbildningar en viktig del i vår verksamhet. På avdelningarna jobbar vi med kontaktmanskap och individuella vårdplaner. I öppenvården arbetar vi i geografiska team. Möjligheter till fördjupning finns via kompetensgrupper, intern utbildning och handledning. På kliniken finns ett antal disputerade medarbetare och vi ser positivt på forskning.

Vi följer hela tiden vår verksamhet för att säkerställa en god arbetsmiljö och en hög vårdkvalitet med patienten i fokus.

Lena Pettersson Verksamhetschef
E-post
lena.pettersson@regionvasterbotten.se
Mobil
0910-71 62 88
Sara Oscarsson Hannuksela Biträdande verksamhetschef
E-post
sara.oscarsson.hannuksela@regionvasterbotten.se
Mobil
090-785 46 02
Håkan Viklund Biträdande verksamhetschef Skellefteå
E-post
hakan.viklund@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 19 97
Helene Strandberg Mårtensson Samordnare södra Lappland
E-post
helene.strandberg.martensson@regionvasterbotten.se
Mobil
072-505 82 60
Pia Östlund HR-partner - Skellefteå och södra Lappland
E-post
pia.ostlund@regionvasterbotten.se
Mobil
070-623 18 64
Sandra Pärsdotter HR-partner
E-post
sandra.parsdotter@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 20 21
Mobil
072-392 35 74