Muntorrhet

Sjukdomar, läkemedel och strålbehandling mot spottkörtlarna är vanliga orsaker till muntorrhet. Information och ett tidigt insät­tande av förebyg­gande åtgärder kan förhindra karies, gingivit och andra infektioner i munslemhinnan. Saliv­stimulerande sockerfria medel med fluor­inne­håll skall ges frekvent. Vid ringa salivpro­duk­tion måste saliversättnings­medel ges i spray- eller gelform.                                   

natriumfluorid

sugtablett

t.ex. Fludent*

 

tuggummi (olika tuggmotstånd)

Fludent, Fluorette

 

spray (ex tempore 0,02 %)

Apotekets saliversättningsmedel med natriumfluorid APL

äppelsyra+natriumfluorid

sugtablett

Xerodent

Förutom de ovan nämnda fluorläkemedlen, finns receptfria preparat med salivstimulerande och saliversättande egenskaper. Vissa av preparaten inne-håller fluor, men med lägre fluorhalt än fluorläkemedlen.

Exempel på receptfria salivstimulerande medel

 

tuggummi

Dentirol

 

 

Extra

 

 

V6

 

sugtablett

DentiPro, Stisal, Salivin

Exempel på receptfria saliversättande medel

 

munspray

Proxident

 

 

Saliva natura

 

munspray med solrosolja

Proxident

 

gel

DentiPro, Zendium Saliva

 

 

Xerogel

Medel med systemeffekt

Salagen (pilokarpin), med systemeffekt, är godkänt för svår muntorr­het efter strålbehandling mot huvud- och halsområdet och vid Sjögrens syndrom. Bieffekterna är många och medlet kan endast förskrivas av läkare.

* utbytbart