Kollektivtrafikutbudet i Västerbotten

Stomlinjertrafik och tåglinjer, karta

All kollektivtrafik i Sverige finns samlad här
www.resrobot.se

Länstrafiken i Västerbotten
www.tabussen.nu

Norrtåg, regionaltåg i de fyra nordligaste länen
www.norrtag.se

Skellefteå buss
www.skelleftebuss.se

SJ, snabbtåg mellan Umeå och Stockholm och nattåg mellan Luleå och Stockholm/Göteborg
www.sj.se

Ybuss, busstrafik mellan Umeå och Stockholm
www.ybuss.se

Flixbus, busstrafik mellan Umeå och Stockholm
www.flixbus.se