Västerbotten Experience

Region Västerbotten Turism arbetar för att öka regionens attraktionskraft genom ökad upplevelsekvalitet.

Med Global Sustainable Tourism Council-metodiken GSTC som grund har RVT tagit fram ett utvecklingsprogram för kvalitetssäkring och fortsatt utveckling av besöksnäringens upplevelser, Västerbotten Experience (VX). Det handlar om att skapa ännu bättre upplevelser, att kunna visa det bästa Västerbotten har att erbjuda och att skapa en stolthet för våra upplevelser, vår natur, kultur och värdskap. 

Genom deltagande i utvecklingsprogrammet VX får företag som uppfyller de kriterier som baseras på GSTC's metodik tillgång till utvecklingsinsatser och kan använda det sigill som är en symbol för hållbar besöksnäring i Västerbotten. En hållbar besöksnäring innebär långsiktigt lönsamma och professionella företag, miljöhänsyn, samverkan med lokalsamhället och omsorg om företagaren själv. De kunskapsbaserade verktyg som erbjuds i VXs insatser ger deltagande verksamheter möjlighet att stärka sin synlighet, försäljning och utförande. 

Läs mer

Företag med sigillet för Västerbotten Experience