Uppföljning och utvärdering

Dator på bord som visar analysuppgifter och diagram
Foto: Carlos Muza från Unsplash

Uppföljning och utvärdering är två olika saker och bägge har stor betydelse för arbetet med en evidensbaserad praktik. Man kan enkelt uttrycka att uppföljning svarar på frågan ”hur går det?” medan utvärderingen mer gör en bedömning och värdering av de resultat man når, d v s av ”varför det går som det går”.

FoU Socialtjänsts arbete

På FoU Socialtjänst finns inom en utvecklingsledare som har särskilt fokus på forskning/utveckling inom uppföljning och utvärdering av socialt arbete. Här kan stöd efterfrågas från länets 15 kommuner och landsting gällande uppföljning och utvärdering inom FoU Socialtjänsts fyra kärnuppdrag.

  1. Kunskaps-, metod- och implementeringsstöd
  2. Uppföljning och utvärdering
  3. Analysstöd och förbättringsarbeten
  4. Praktiknära forskning
Daniel Örnberg Utvecklingsledare – Systematisk uppföljning
E-post
daniel.ornberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-575 75 81
Bild på Daniel Örnberg