Forskningscirklar

Här beskriver vi de forskningscirklar vi på FoU Välfärd arbetat med.

Cirkel med böcker
Foto: Jaredd Craig från Unsplash
Annika Nordström Verksamhetschef Hälsa och Social Välfärd
E-post
annika.nordstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
072-5265732