Länksamling

Inre rum
Ett kunskapscentrum som arbetar för att motverka fördomar och stigmatisering, samt för att ge brukare av psykiatrin en egen röst.

Kärngården
Ett socialt kooperativ som drivs av brukarorganisationen RSMH och anhörigföreningen IFS i Umeå.

Familjegården i Skellefteå
Frivillig och kostnadsfri verksamhet i kommunal regi som vill stötta familjer med barn i 0-12 år där man hamnat i svårigheter

EU-komissionens policy om psykisk ohälsa
Sida på engelska om vad EU-kommissionen gör kring psykisk ohälsa