Hjärnkolls kampanjsida

Hjärnkoll synliggör den psykiska ohälsan i arbetslivet!

Med vårt arbetslivskoncept vill vi bidra till att medarbetare och chefer kan bli bättre rustade och mer inspirerade till att förebygga och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Våra särskilt utbildade Hjärnkollsambassadörer erbjuder föreläsningar riktade mot chefer och kollegor om psykisk ohälsa i arbetslivet. Du kan även beställa handledning och studiematerial för att bli bättre på att hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen: Så gör du som chefrespektive Så gör du som kollega. Vi har skräddarsydda förslag för olika yrkesgrupper och andra engagerade.