Länssamordningsgruppen

Länssamordningsgruppen (LSG) är ett samverkansorgan på tjänstepersonsnivå för regionen och kommunerna i Västerbotten. LSG består av ledande tjänstepersoner med beslutsmandat från socialtjänsten och regionens hälso- och sjukvård.

Gruppen hanterar frågor som kräver gemensamma lösningar i länet mellan socialtjänsten och näraliggande verksamheter inom hälso- och sjukvård i regionen

Ordförande under 2011 var Lotta Svärd, Skellefteå, 2012 Sofie Edberg Västerbottens läns landsting, 2013 David Grahn, Robertsfors och under 2014 Jennie Liling- Ståhl, Västerbottens läns landsting. Ordförande under 2015 var Staffan Näslund, Skellefteå. Under våren 2016 var Karin Ahnqvist, Västerbottens läns landsting ordförande. Ordförandeskapet från och med juni- fram till december 2016 delades av Annika Nordin-Johansson och Håkan Larsson. Ordförande under 2017 var Pernilla Henriksson, Under 2018 var  Ewa Klingefors, Landstingets primärvård, ordförande.

Ledamöter hösten 2019 är från socialtjänsten i länet: Staffan Näslund – Skellefteå, ordförande, Pernilla Henriksson- Umeå, Pernilla Ahlström – Lycksele och Ann- Sofie Appelblad-Nordmaling. Från regionens närsjukvård, Jennie Liling- Ståhl, Camilla Andersson ,Peter Berggren samt Anna Bergström och Solveig Hällgren från regionens beställarenhet, LSG är beredningsorgan till det politiska samverkansorganet i länet – AC Konsensus (tidigare LAKO)

Protokollen från LSG hittar du här nedan:

Anita Helgesson Strateg Hälsa och Social Välfärd
E-post
anita.helgesson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-577 57 18