Vård- och omsorgscollege

I VO-College i Västerbotten ingår samtliga kommunala arbetsgivare i Västerbotten samt Arvidsjaur, Region Västerbotten samt vård och omsorgsprogrammen på de flesta gymnasieskolor och vuxenutbildningar i regionen. Vård- och Omsorgs College är en samverkan mellan mellan bransch, utbildningsanordnare och fackliga organisationer. 

Kvinna som arbetar inom sjukvården
Foto: Ani Kolleshi från Unsplash

I denna samverkan ingår mer specifikt Region Västerbotten, kommunerna, arbetsförmedlingen, privata utbildningsanordnare, Umeå universitet samt berörda fackförbund. Målsättningen är att genom samverkan skapa utbildningar av hög kvalité med ett innehåll och upplägg som motsvarar branschens efterfrågan och gör de studerande anställningsbara direkt efter studierna. Inom Vård- och omsorgscollege arbetar man också med att skapa och synliggöra möjligheter för karriärvägar inom yrket, bedriva specialistutbildningar som ger möjlighet till nya möjligheter inom yrkesområdet och stärka handledarna i sin viktiga roll. Regionala VO-College i Västerbotten styrs av en regional styrgrupp som består av representanter från alla fyra lokala college.

På följande orter finns certifierade VO-College utbildningar

  • Skellefteå
  • Norsjö
  • Umeå
  • Vännäs
  • Robertsfors
  • Lycksele
  • Vilhelmina
  • Storuman
  • Arvidsjaur

Vård- och omsorgscollege Region Västerbotten

V. Norrlandsgatan 13, 901 09 Umeå
Vård- och omsorgscollege Sverige: www.vo-college.se

Lena Lundqvist Regional processledare
E-post
lena.lundqvist@regionvasterbotten.se
Mobil
070- 5575769
Magnus Börlin Ordförande för regional styrgrupp
E-post
magnus.borlin@umea.se