Om oss

Vårt uppdrag är att bevaka och påverka frågor som rör regional utveckling länet.

Inom området hälsa och social välfärd vård och omsorg ansvarar vi för sekretariatet  för samverkansstruktur mellan region  och kommunerna  i länet och ska i samverkan leda och samordna länsövergripande  arbete inom vård och omsorg och stödja  i länsövergripande  samverkansprojekt och arbetsgrupper, samt medverka att  utveckla de strategiska länsplanerna. 

En viktig arbetsuppgift för regionen regional utveckling  hälsa och social  välfärd är samverkan inom vård och omsorg och socialtjänst med länets kommuner och regionens  hälso- och sjukvård.