Digitalt först: användaren i fokus

I september 2016 föreslog Kungliga biblioteket och utredningen för en nationell biblioteksstrategi satsningen Digitalt först med användaren i fokus, som beskrivs som  ”en bred digital kompetenshöjning för hela befolkningen med stöd i folkbiblioteken.”

Regeringen beslutade i december 2017 att följa förslaget och gav Kungliga biblioteket uppdrag ”att under 2018-2020 nationellt samordna och finansiera en satsning på de regionala biblioteksverksamheterna som kompetens- och utvecklingsnoder. Satsningen innebär i sin tur att de regionala biblioteksverksamheterna samordnar en utbildning av landets folkbibliotekarier för en digital kunskapshöjning.”

Kungliga biblioteket planeras under 2018-2020 få 25 miljoner kr/år för samordning och genomförande.

Regionbibliotek Västerbotten genomför satsningen tillsammans med personal vid kommunbiblioteken. En regional strategisk arbetsgrupp kommer tillsammans med oss planera för insatserna. Den här gruppen består av:

– Ulrica Hedsberg, verksamhetsutvecklare Skellefteå
– Frida Lindberg,  bibliotekschef Lycksele
– Åsa Zetterström, webbredaktör och bibliotekarie Umeå stadsbibliotek
– Johan Sundlöf och Jenny Lindmark, Regionbibliotek Västerbotten

 

Johan Sundlöf Biblioteksutvecklare
E-post
johan.sundlof@regionvasterbotten.se
Mobil
070-357 57 46
Jenny Lindmark Svedgård Biblioteksutvecklare
E-post
jenny.lindmark.svedgard@regionvasterbotten.se
Mobil
070-322 86 77