För dig som är nyanställd

Som nyanställd går du igenom en inskolning på din arbetsplats. Du får bland annat veta vilka rutiner och regler som gäller och du lär känna dina nya kollegor och deras roller. Men redan innan du börjar kan det finnas saker som du är nyfiken på.

Här har vi samlat några saker som kanske kan vara intressanta för dig att ta del av innan du börjar jobba hos oss.

Här hittar du SKR:s broschyr "Säg hej till ditt kollektivavtal" som beskriver de viktigaste förmånerna i kollektivavtalen.

Pension och försäkringar

Förutom allmän pension enligt lag har du som anställd inom Region Västerbotten rätt till tjänstepension via kollektivavtal. Du omfattas också av olika kollektivavtalade försäkringar.

Sekretess i vård och omsorg

Tystnadsplikt om vissa uppgifter omfattar alla anställda. I samband med att du skriver under ditt anställningsavtal omfattas du av offentlighets- och sekretesslagen.

Offentlighets- och sekretesslagen på riksdagen.se

Som medarbetare omfattas du även av meddelarfrihet. Det betyder att du har rätt att lämna uppgifter som inte omfattas av tystnadsplikt för publicering i media, utan risk för påföljder.

Riktlinjer för kontakter med nyhetsmedia