NYHETER 2019-08-20

Hjärtats och kärlens hälsa viktig för minnet

När vi blir äldre stelnar de stora blodkärlen. Det ökar belastningen på alla kärl i kroppen och kan ge skador på hjärnan – och bidra till att minnet försämras.

Hjärtat och blodkärlen påverkar hjärnan när vi blir äldre. Foto: Mostphotos

I dagarna presenterar Umeå-forskarna Anders Wåhlin och Lars Nyberg sin rapport i ämnet i den tongivande vetenskapliga tidskriften Trends in Cognitive Sciences, TiCS.

– Man har länge tänkt att hjärt- och kärlrelaterade faktorer är styrande för hur man kan behålla kognitiva funktioner på ålderns höst. Vi har satt ihop pusselbitar från aktuell, verifierad forskning till en mer detaljerad – och samtidigt bred – kedja av händelseförloppet, säger Anders Wåhlin, forskare vid Region Västerbotten och Umeå Universitet.

Wåhlin och Nybergs modell visar att stora kroppspulsådern stelnar när människan blir äldre och att dess kärl inte längre absorberar hjärtats kraftiga slag. Det innebär att de minsta blodkärlen i hjärnan belastas mer och att celler i och runt kapillärväggen tar skada.

Dessa celler är viktiga för regleringen av blodflödet.

Skadas de så skadas förmågan att anpassa blodförsörjning till mer krävande mentala processer.

Hippocampus påverkas

Enligt modellen är Hippocampus särskilt utsatt. Det är en del av hjärnan som är viktig för känslor, inlärningsförmåga – och just minnet.

– Hippocampus är nära de stora kärlen i hjärnan vilket innebär att dess blodkärl blir tidigt utsatta för ökad belastning. Pulsationerna i en yngre och frisk individ är mjuka men i åldrande kan de bli för kraftiga och påverka hjärnvävnaden, säger Anders Wåhlin.

– Vi vill sätta fokus på att hjärtat och kärlens hälsa har en viktig betydelse för hur hjärnans funktioner bevaras i åldrandet. Vi kommer i fortsatt forskning att i mer detalj studera kopplingen till just det episodiska minnet och andra kognitiva funktioner, säger Lars Nyberg, forskare vid Region Västerbotten och Umeå Universitet.

Tillbaka till nyhetslistan