Var uppmärksam på kikhosta!

Vi vill uppmärksamma er på att antalet fall av kikhosta ökar i Västerbotten. Hittills i år har det anmälts lika många fall (24 st) som under hela 2018. Det är nästan dubbelt så många som anmäldes under 2017 (13 fall).

Fallen är spridda över länet, men flest i de kustnära kommunerna.

De förebyggande åtgärderna mot kikhosta inriktar sig på att skydda spädbarnen, som riskerar att bli allvarligt sjuka:
• Tänk på att kikhosta förekommer
• Spädbarn bör erbjudas vaccination i tid, helst vid 2,5 månaders ålder
• Kikhosta smittar cirka en vecka före förkylningssymtomen och cirka två veckor sedan hostattackerna börjat, dvs under den tid personen är PCR-positiv
• Generös provtagning av spädbarn och gravida vid misstanke om kikhosta
• Barn under 6 månader bör få profylaktisk behandling om de utsatts för smitta (även utan symtom) utan att invänta provsvar. Barn under 12 månader med misstänkta symtom bör behandlas så fort som möjligt.
• Kikhosta är en anmälnings- och smittspårningspliktig sjukdom. Det innebär att ansvarig läkare ska utföra smittspårning, dvs ta reda på om en person med konstaterad kikhosta kan ha exponerat spädbarn och ta ställning till vidare provtagning eller profylax.

Mer om kikhosta finns att läsa på:
Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/augusti/rekommendationer-for-att-forebygga-kikhosta-hos-spadbarn/
Smittskyddsläkarföreningens läkar- och patientinformation https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/smittskyddsblad/ - se kikhosta

Tillbaka till nyhetslistan