Chock/Blödning

Barn med cirkulationssvikt/chock bör så snabbt som möjligt få en intravenös (eller intraosseös) infart där man ger kristalloid (ex. Ringer-Acetat eller NaCl 9mg/ml) vätskebolus 20 ml/kg givet på 10-15 min vilket kan upprepas vid behov - IVA-fall! Vid trauma ger man 10 ml/kg för att inte orsaka reblödning av plötsligt ökat tryck.