Aktinisk keratos

(Se även vårdprogram under Vårdpraxis på Linda)

Aktinisk keratos är en ytlig kronisk solskada i huden som är mycket vanligt förekommande hos ljushyade personer >50 år. Aktinisk keratos anses definitionsmässigt vara ett tidigt förstadium till skivepitelcancer, men risken för en enskild förändring att progrediera vidare till skivepitelcancer är oerhört liten. Risken är dock högre hos patienter med uttalat solskadad hud och/eller immunosuppression. Tunna aktinska keratoser kan gå i spontan regress inom ett år utan aktiv behandling om man vidtar solskyddsåtgärder. Eventuell behandling syftar till att minska symtom och att i någon mån minska risken för utveckling av skivepitelcancer i lesionen.

Ge råd om solvanor, dvs uppmana till att skydda huden med kläder och solglasögon. Komplettera med solskyddsmedel (minst SPF 30) samt undvikande av solen under de mest ljusintensiva timmarna mitt på dagen.

https://www.1177.se/Vasterbotten/liv--halsa/sunda-vanor/sa-skyddar-du-dig-mot-solen/

I första hand

imikvimod 5% 

kräm

t. ex Aldara

     

imikvimod 3,75%

kräm

Zyclara

Vid utbredda icke hyperkeratotiska lesioner på ansikte/skalp

 

fluorouracil+salicylsyra

kutan lösning

Actikerall

Vid hyperkeratotiska lesioner