Informationsmaterial på olika språk om vaccination

Här finns material som föreningar, kommuner och andra organisationer kan använda i egna kanaler för att sprida information om vaccination mot covid-19. Det är både material som Region Västerbotten tagit fram och länkar till material från andra myndigheter.

Basinformation om vaccination mot covid-19 på 1177.se och Folkhälsomyndigheten

Basinformation som föreningar, organisationer, kommuner eller andra myndigheter i Västerbottens län kan hänvisa till:

Hälsodeklaration inför vaccination, översättningar till olika språk

Varje person som ska vaccinera sig mot covid-19 fyller först i en hälsodeklaration. Översättningar är gjorda till albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, bulgariska, dari, engelska, finska, franska, meänkieli, nordsamiska, persiska/farsi, polska, romani kelderash, romani lovari, rumänska, ryska, somaliska, spanska, tigrinja, turkiska och ukrainska.

Hälsodeklaration för vuxna - vaccination mot covid-19, översatt till olika språk på Folkhälsomyndigheten.se

Film: Hur bokar jag tid för vaccination mot covid-19?

Region Västerbotten har tagit fram en film på engelska om hur man bokar tid för vaccination mot covid-19 på 1177.se.

Video: How to book an appointment for vaccination against covid-19 (1177.se)

Informationsmaterial från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett flertal affischer, faktablad och filmer om vaccination mot covid-19. En stor del av materialet finns översatt till olika språk.