AKT kulturföreningsstödet

Är ni en kulturförening i Västerbotten? Vill ni öka intresset för er förening och möjliggöra för barn och unga att ta del av och skapa kultur? Då kan ni nu söka stöd för genomförandet av AKTiviteter riktat till barn och unga. Det kan exempelvis vara kulturarrangemang, workshops, mötesplatser, pedagogiska insatser med mera. Ni kan söka upp till 50 000 kronor.

Vem kan söka stödet?

Målgrupp för stödet är kulturföreningar i Västerbotten, det vill säga föreningar som bedriver kontinuerlig verksamhet inom kultursektorn. Kulturföreningen som ansöker ska vara en juridisk person och ha en stadigvarande verksamhet inom Västerbottens län.

Föreningen som ansöker ska kunna uppvisa:

 • Styrelse och revisorer
 • Godkända och antagna stadgar
 • Ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring
 • Revisionsberättelse utan anmärkningar av väsentlig karaktär
 • Eget plus- och/eller bankgirokonto
 • Utsedd firmatecknare

Hur görs ansökan?

Ansökan ska innehålla en beskrivning av vilken verksamhet som planeras att genomföras inom ramen för bidraget. Samtliga intäkter och kostnader ska framgå i budget. Fyll gärna i ansökan via Adobe Reader, där det är möjligt med digital signering via funktionen sign.

Ansökan skickas till
regionen@regionvasterbotten.se
Kopia: kultur@regionvasterbotten.se

Ange i ämnesraden: AKT 2022 – [namn på förening] RUN 189 - 2022

Ansökningsperiod och handläggning

Er ansökan med tillhörande bilagor ska vara oss tillhanda senast den 3 juni. Vid behov kommer kompletteringar begäras in. Beslut fattas senast sista juni. Besluten kommuniceras via mail till angivna kontaktpersoner.

 • Stödet handläggs i enlighet med Regionfullmäktiges beslut om Regler för stimulansmedel till ideella organisationer (RF 2020-11-24, § 139).
 • Arrangemanget ska vara alkohol- och drogfritt.
 • Bidraget får inte nyttjas till inköp av utrustning (ex teknik), eller biljettinträden till arrangemang.
 • Region Västerbotten eftersträvar en regional geografisk spridning i de projekt som beviljas stöd. Aktiviteten/-erna ska genomföras 2022 (tidigast 10 juli) och äga rum i Västerbottens län.
 • Region Västerbotten ser gärna att aktiviteter sker i samverkan med andra aktörer
 • Region Västerbotten ser gärna att aktiviteterna når de som vanligtvis inte deltar i föreningens verksamhet.

Ansökningsperioden för våren är stängd. En ytterligare ansökningsomgång kommer att öppna under hösten 2022.

Regler för stimulansmedel till ideella organisationer

Kontakt

Vid frågor, kontakta oss i första hand via kultur@regionvasterbotten.se

Om stödet

Länets kulturföreningar är viktiga aktörer i upprätthållandet och utvecklingen av den kulturella infrastrukturen. Med anledning av pandemins påverkan på Västerbottens kulturföreningar beslutade Regionstyrelsen den 30 november 2021 att satsa på kultur i sitt arbete med att omhänderta pandemins effekter. Med anledning av det tilldelades regionala utvecklingsnämnden 1 miljon kronor att fördela till kulturföreningar under 2022.

 

 

 

Richard Ström Kulturstrateg
E-post
richard.strom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-6575773
Linn Edlund Kulturstrateg
E-post
linn.edlund@regionvasterbotten.se
Mobil
070-546 57 93