NYHETER 2022-09-02

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 augusti 2022

Protokoll från förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 25 augusti 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-09-02

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-09-23

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan