NYHETER 2022-09-29

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, Förbundsstyrelsens sammanträde den 20 september 2022, direktjustering § 91

Protokoll från förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 20 september 2022 § 91 har direktjusterats.

Anslagsdatum: 2022-09-22

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-09-13

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan