NYHETER 2022-10-03

Regionstyrelsens sammanträde den 27 september 2022

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 27 september 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-10-03

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-10-25

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan