NYHETER 2022-10-14

Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för primärvård och tandvård sammanträde den 4 oktober 2022

Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för primärvård och tandvårds sammanträden den 4 oktober 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-10-14

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-11-04

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan