NYHETER 2022-10-20

Samordningsförbundet Södra Lapplands sammanträde den 6 oktober 2022

Protokoll från Samordningsförbundet södra Lappland sammanträde den 6 oktober 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-10-20

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-11-10

Protokollet förvaras på Samordningsförbundets kansli, Lycksele kommun.

Tillbaka till nyhetslistan