NYHETER 2022-10-21

Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 13 oktober 2022

Protokollet från regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 13 oktober 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-10-21

Sista dag för överklagande: 2022-11-14

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2022-10-13

Tillbaka till nyhetslistan