NYHETER 2022-10-21

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 20 oktober 2022

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 20 oktober 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-10-21

Sista dag för överklagan av beslut: 2022-11-14

Arbetsutskottets protokoll 2022-10-20

Tillbaka till nyhetslistan