NYHETER 2022-10-25

Regionfullmäktiges sammanträde den 11 oktober 2022

Protokoll från Regionfullmäktiges sammanträde den 11 oktober 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-10-25

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-11-15

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan