NYHETER 2022-10-25

Regionstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2022, direktjustering § 207

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2022, direktjustering § 207, har justerats.

Anslagsdatum: 2022-10-25

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-11-15

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan