NYHETER 2022-10-27

Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 26 oktober 2022

Protokollet från regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 26 oktober 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-10-27

Sista dag för överklagande: 2022-11-18

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2022-10-26

Tillbaka till nyhetslistan