NYHETER 2022-11-15

Revisorerna i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde 11 november 2022

Protokoll från Revisorerna i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 11 november 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-11-15

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-12-06

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan