NYHETER 2022-11-22

Kungörelse Regionfullmäktiges sammanträde den 29-30 november 2022

Ledamöterna i regionfullmäktige i Västerbottens län kallas till samman­träde den 29–30 november 2022.

Tid:

Tisdagen den 29 november klockan 8.30-17.00 – onsdagen den 30 november klockan 8.30-17.00

Plats:

Rådhusesplanaden 6, Umeå, ”Sessionssalen”

De ärenden som ska behandlas vid sammanträdet har tagits upp i bifogade före­dragningslista. Föredragningslista, bilagor samt information om sammanträdet finns dels på www.regionvasterbotten.se/regionfullmaktige, dels på Regionens hus, Köksvägen 11, Umeå.

Sammanträdet är öppet för allmänheten och går att följa på plats genom Region Västerbottens webbplats (www.regionvasterbotten.se).

REGION VÄSTERBOTTEN

Regionfullmäktige

Kenneth Andersson                                    Sofia Jonsson

Ålderspresident                                          Sekreterare

BEVIS

Anslagsdatum:                    

2022-11-22

Länk till föredragningslistan;

https://meetingsplus.vll.se/committees/regionfullmaktige/mote-2022-11-29

 

Tillbaka till nyhetslistan