NYHETER 2022-11-22

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 16 november 2022

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 16 november 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-11-22

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-12-14

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Ledningsstaben, Regionens hus, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan