NYHETER 2022-11-23

Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för funktionshinder och samverkan sammanträde den 11 november 2022

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för funktionshinder och samverkan sammanträde den 11 november 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-11-23

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-12-14

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionens hus, landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan