NYHETER 2022-11-24

Kulturutskottets sammanträde den 2 november 2022

Kulturutskottets protokoll från den 2 november 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-11-23

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-12-15

Kulturutskottets protokoll 2022-11-02

Tillbaka till nyhetslistan